Cieszymy się, że jesteś.
Umów się, lub zadaj
nam pytanie.

Formularz

  Wysyłając wiadomość oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z polityką prywatności i informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Violet- Studio i wyrażam zgodę na kontakt w celu odpowiedzi na zadanie pytanie.

  REGULAMIN SALONU VIOLLET STUDIO

  Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w Viollet Studio. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy regulamin.

  1. Godziny otwarcia 9.00 – 17.00
  2. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
  3. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 minut, po umówionym terminie, każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantuję pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
  4. Zamówienie usługi w salonie Viollet Studio jest równoznaczny z założeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
  5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów salonu Viollet Studio jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
  6. Ceny zawarte w cenniku, na www.viollet-studio.pl i platformie rezerwacyjnej Booksy.pl nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
  7. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  8. Ewentualne skargi, wnioski proszę kierować do właściciela salonu p. Wiolety Głogowskiej.
  9. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
  10. W przypadku gdy Klientka/Klient:
   • nie stawił się na umówioną wizytę bez uprzedzenia – przy kolejnej wizycie poniesie dodatkowo koszt 100% odwołanej wizyty
   • odwołał wizytę w ostatnim momencie tj. mniej niż 2h przed usługą – przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku 50%, która przepadnie z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz:
    • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych
    • palenie papierosów
    • wprowadzanie psów i innych zwierząt-handel i akwizycja
    • głośnie i niekulturalne zachowanie
    • wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu
  11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych.
  12. Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach skóry, chorobach alergicznych, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytaj żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży. Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Kientkę/Klienta na siebie odpowiedzielności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji właściciel salonu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientka/Klient zobowiązani są także do poinformowania właściciela salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
  13. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć lub zabiezpieczyć biżuterię, a w szczególności kolczyki, pierścionki, zegarki, okulary. Salon Viollet Studio nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną lub zgubioną biżuterie.
  14. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu okryty jest peleryną jednorazową, zwracamy szcególną uwagę na szczelne osłonięcie ubrania klientki przed zabrudzeniem w trakcie usługi. Za zniszczone ubranie właściciel salonu nie odpowiada (jego zadaniem jest porządnie zabezpieczyć ubranie klienta) Salon Viollet Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione w poczekalni lub szafie na odzież wierzchnią.
  15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu sa zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystającz usług salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
  16. Właścieciel salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
  17. Salon Viollet Studio zastrzega sobie prawo do zmiany ninejszego regulaminu.
  18. Salon zastrzega sobie prawo do delikatnych opóźnień wizyty spowodowanych poprzedzającą usługą – nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić czas np. Zdobienia paznokci czy przebiegu zabiegu kosmetycznego.
  19. Dziecko przychodzące z rodzicem/opiekunem na wizytę pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna przez całą wizytę i to rodzic/opiekun odpowiada materialnie za ewentualne szkody.

  Viollet

  Każdy zabieg w naszym studio to czas zarezerwowany wyłącznie dla Ciebie.

  Połączenie kosmetyki, laseroterapii i medycyny estetycznej. To wyjątkowe miejsce w którym profesjonalnie zadbamy o Twoją urodę oraz dobre samopoczucie. Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowany personel, którego misją jest zapewnienie klientom pełnej satysfakcji.

  js_loader